14 Jan, 2019

Novetats Legislatives pel 2019: les 12 mesures clau aprovades en matèria social, laboral i d’ocupació.

Seguim treballant per assessorar-vos amb excel·lència! Compartim formació i experiència en la 1a jornada de treball de l’any amb la ponència del Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social, en relació a les darreres novetats legislatives en matèria social, laboral i d’ocupació pel 2019.

Per què ressonen tant els Pressupostos generals de l’Estat?

Perquè es considera la llei més important que un govern promulga en un any, perquè són la base en la que es mourà l’economia de l’estat i perquè determina la seva política. Aprovar-los no és una tasca senzilla i menys en el context social i polític en el que transitem i amb les arques de l’Estat buides, encara es complica més! i és que l'Estat espanyol amb l'aplicació de les noves mesures legislatives preveu recaptar, via cotitzacions, uns 123.500 milions d’€uros en aquest 2019!

Síntetis de les 12 novetats més significatives aprovades en l’últim Consell de Ministres del 2018 i recollides en el Reial Decret –Llei 28/2018, de 28 de desembre pel 2019:

 1. Salari mínim interprofessional per al 2019, fixat en 900€/mes i 30€/dia, que s’incrementa un 22,3% respecte el 2018.
 2. Pel que fa a les nòmines dels treballador, posar atenció amb l’increment del topall de bases de cotització a la Seguretat Social, la base mínima es fixa en 1.050€/mes i per tant pateix un increment del 22,3% com ho ha fet el SMI, i la base màxima s’estableix en 4.070,10€/mes, increment del 7% respecte el 2018.
 3. Derogació de contractes i incentius que estaven vinculats a la clàusula de la taxa d’ocupació del 15%, com contracte indefinit per a emprenedors, el de primera feina jove, el de microempreses, les condicions per subscriure el contracte de relleu per la jubilació parcial entre d’altres.
 4. Millora de protecció pels autònoms, la principal novetat és l’obligatorietat de la cobertura de totes les contingències com són les malalties comunes, accident no laboral i professional, i el cessament d’activitat .
 5. Les bases de cotització dels treballadors autònoms també s’incrementaran, la mínima puja un 1,25%, fins els 944,4€ i la màxima com el règim general a 4.070,10€
 6. Augment de la tarifa plana dels autònoms que serà de 60€ en front dels 50€ actuals, o un 80% de bonificació en cas de cotitzar per bases superiores a la mínima establerta en 944,40 euros.
 7. Canvis en la prestació per desocupació. Prestació per desocupació a temps parcial.
 8. Pla director del treball digne, la Inspecció de Treball i Seguretat Social engega un mecanisme de control per evitar el frau en les contractacions.
 9. Revalorització de les pensions pel 2019, s’incrementen 1,6% respecte el 2018. Límit màxim establert de 2.659,41€/mensuals. Paga addicional a final d’any? dependrà de l’IPC
 10. Treballadores de la llar, es modifiquen els imports dels trams segons les retribucions mensuals i s’hi afegeix un 10è tram on es cotitzarà a raó de la retribució mensual i 160 hores de feina.
 11. Pensió de Viduïtat, a partir de gener es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora de càlcul.
 12. Clàusules de Jubilació forçosa, la nova norma habilita als convenis col·lectius per establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per l’edat...entre moltes altres novetats.

Contacta'ns i t'ajudem!