MENTORING

Mentoring significa donar suport. És un mètode personalitzat que consisteix en ajudar a les persones a CONNECTAR; connectar amb el propi potencial; connectar persones; connectar amb les persones; generar oportunitats; establir sinergies; i sobretot FACILITAR el canvi per afrontar reptes, identificar solucions i prendre decisions.

El Context apropiat és el de comprensió, generositat, compromís i confiança mútua que facilita el desenvolupament personal i professional.

El mentor/a comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges propis i ofereix consells, informació i guia a la persona per aconseguir respostes als seus reptes..

BENEFICIS que pot aportar un procés de mentoring són:

  1. Aconseguir els objectius de forma mes accelerada i efectiva que si es treballa sol

  2. Incrementa el networking, generant vincles i relacions valuoses

  3. Visió més global i estratègica

  4. Es guanya en confiança i seguretat i capacitat gràcies al desenvolupament de competències i nou coneixement.

  5. Enriquiment de la manera de pensar i activa el potencial personal i professional.

  6. Millora la comunicació efectiva

  7. Incrementa l’autoconfiança, influència, lideratge i autocontrol

  8. Facilita i accelera els processos de canvi i permet una més ràpida adaptació als nous reptes i demandes.

  9. Potencia la marca personal

TESTIMONIS