18 Jan, 2023

Novetats en el procediment de comunicació dels partes de baixa mèdics

A partir de l’1 d’abril del 2023 els treballadors i treballadores no hauran de presentar la baixa mèdica a l’empresa.

El Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre modifica el procediment de comunicació dels partes de baixa, confirmació i alta mèdica, per la qual cosa els treballador@s quan estiguin en processos de baixa mèdica no hauran de presentar el parte de baixa a l’empresa.

Aplicació a partir del dia 1 de abril de 2023.

Els facultatius del servei d’atenció primària ja no entregaran el model del parte de baixa mèdica d’incapacitat temporal als treballador@s, per tant es suprimeix la copia dels partes mèdics dirigits a l’empresa. La persona treballador@ que estigui en procés de malaltia no tindrà la responsabilitat d’entregar el parte mèdic a l’empresa.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) assumirà la comunicació de les dades de l’empresa i de les mútues que s’atribueixen la gestió de la incapacitat temporal. La gestió serà telemàtica i seran els metges i les empreses els que hauran d’estar connectats per tal d’intercanviar els documents relatius de baixa i alta mèdica.

El metges lliuraran un comunicat de baixa, confirmació o alta al treballador/a S'elimina la segona còpia, la de l'empresa, aquesta rebrà la informació telemàticament. La persona treballadora ja no és la responsable de lliurar el comunicat a l'empresa, l’INSS o la mútua, per afavorir el benestar de la persona malalta o en situació d'incapacitat temporal. En el supòsits de baixes de menys de cinc dies s'emetran alhora els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podreu demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar. Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies. Quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari i en funció de l'evolució del pacient es podran avançar els terminis de les revisions mèdiques.