02 Jan, 2023

Mecanisme d'equitat Intergeneracional (MEI)

El nou impost aplicable a partir del 01 de gener de 2023

La Llei 21/2021 publicada el 28 de desembre de 2021, modifica el sistema públic de pensions i incorpora per a 2023 el mecanisme d'equitat Intergeneracional, un impost que té per objectiu repartir el cost de les pensions entre les diferents generacions de treballadors. Es preveu que la mesura s'allargui fins a 2032.

Aquest nou impost s'aplicarà com un nou concepte de cotització, per la qual cosa pesarà en la nòmina dels treballadors, però també en la quota d'autònoms.

Règim general: D'aquesta quantitat, els empresaris pagaran un 0,5% Els treballadors pagaran el 0,1% restant. Règim d'autònoms: Els sindicats calculen que el pagament mitjà pels autònoms serà d'uns 5 euros al mes, passant el tipus de cotització d'un 28,3% al 28,9% al 2023.

Segons estableix la Llei 31/2022, del 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, aquesta mesura entra en vigor i aplicació amb efectes el dia 01 de gener de 2023.