16 Jan, 2022

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans- 2022

Curs 2021-2022

L’àmbit del treball, les relacions laborals i la gestió dels recursos humans a les organitzacions ha esdevingut un camp professional de gran interès pel seu valor estratègic en relació amb el benestar de les persones en el context laboral, la competitivitat de les empreses i el desenvolupament socioeconòmic.

Continguts de l'assignatura:

  1. Auditoria de RH: introducció i conceptes bàsics
  2. Processos en la gestió de RH –Base de dades
  3. Mètodes d’auditoria de RH
  4. Auditoria dels processos de Rh
  5. Quadre de comandament integral de RH

https://www.udg.edu/ca/masters-en-educacio-i-psicologia/Treball-i-RH https://www.udg.edu/ca/masters-en-educacio-i-psicologia/treball-i-rh/calendari-i-horari