04 Mar, 2019

L’acomiadament dels treballadors de la llar.

Confiança. Imprescindible en la relació laboral entre un/a treballador/a de la llar i la família. Seleccionar i escollir la persona idònia requereix per endavant haver definit bé les nostres necessitats. El perfil professional varia segons quin sigui el motiu, la cura de nens, l’atenció de persones grans, les tasques pròpies de neteja...

Partim de la base que hi ha qualitats i valors comuns en totes les llars: honradesa, serietat, puntualitat, respecte mutu ... Generalitats comuns amb escenaris concrets. El tracte amb el servei domèstic esdevé proper, i les casuístiques són moltes, per això,i per evitar malentesos cal definir els límits de cadascú. La relació laboral amb un treballador/a de la llar pot finalitzar pels mateixos motius que per la resta de treballadors, causes tipificades en l’Estatut dels Treballadors, tals com per mutu acord, finalització de contracte de treball, per baixa voluntària, acomiadament...

TIPS. Que cal saber quan la família decideix trencar el contracte amb l’empleat/da:

  1. Imprescindible sempre comunicar-ho per escrit.
  2. Saber quina indemnització li pertoca, ja que varia segons les causes:
  1. Preavisos

Seguim!