18 Jul, 2019

Estratègies personals de manteniment del lloc de treball

Formació en "Estratègies personals pel manteniment del lloc de Treball" impartit a l'Ajuntament de Vic.

Objectiu general del curs: -Entrenar les habilitats interpersonals per poder afrontar riscos laborals.

i és que ... La comunicació esdevé, avui més que mai, l'eina més potent per aplanar el camí entre les diferències culturals.

Seguim!