08 Jan, 2019

El “Fals Autònom” A l'ull de mira de la Inspecció de Treball.

El treball autònom té un protagonisme destacat en l’actual teixit empresarial, sigui que com a país tenim un perfil de persones emprenedores, amb uns trets personals i habilitats per a la gestió que afavoreix la capacitat per emprendre, sigui per l’impacte de la crisi econòmica sobre les empreses que han derivat en propostes d’acomiadaments a tants treballadors, sigui per l’interès en reduir les fortes càrregues socials que l’Empresa ha de suportar o potser sigui que s’ha convertit en una moda que moltes companyies contractin a treballadors a canvi que es donin d’alta al règim d’autònom....

Fa mesos que ressona que El Govern està articulant un pla estratègic per fer aflorar els anomenats “falsos autònoms”, i el que ens ocupa avui és posar atenció en la necessitat de tenir ben enquadrats i legalitzats els autònoms que col·laboren amb empreses en format extern, sigui esporàdic o regular.

Treballador autònom vs “ Fals Autònom”?

L’autònom és la persona física que executa en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de guanyar diners i de forma habitual, i un “fals autònom” són treballadors que s’han donat d’alta en el Règim d’autònoms però que realitzen els seus serveis per una empresa com si fossin assalariats, i per tant estan en una situació “falsa”, d’aquí el nom de “ falsos autònoms”.

Quan es considera un fals autònom? 7 TIPS on cal posar-hi atenció:

  1. TIP- HORARI, no tenen autonomia, ve marcat i no es pot variar per iniciativa del treballador, sempre fan el mateix horari.

  2. TIP -EINES, majoritàriament acostumen a ser propietat de l’empresa client que acostuma a cedir-les al treballador per tal que pugui fer la feina.

  3. TIP -FACTURACIÓ, tot i que el treballador confecciona les factures, el preu el fixa l’empresa client.

  4. TIP -GUANYS, els ingressos del fals autònom no tenen variacions, són fixos mes a mes.

  5. TIP -CLIENTS, només es treballa per a una empresa/client.

  6. TIP -LOCAL, no es té local propi, i s’acostuma a treballar molta part de la jornada a casa del client.

  7. TIP-VIDA LABORAL DE L’AUTÒNOM, abans estaven vinculats a l’empresa client com a treballadors per compte aliena, i feien la mateixa feina.

Molta casuística, per això recomanem que contacteu amb www.sbassessors.cat per tal que us ajudem a valorar si els autònoms que treballeu per empreses o els autònoms que teniu a la vostra empresa compliu els requisits per ser-ho, perquè la Inspecció de Treball té un pla de pressió per tal de regularitzar als “falsos autònoms” en treballadors de l’empresa, i amenaça en sancions i en reclamacions de cotitzacions retroactives.

Seguim :)