03 feb, 2019

Treball i formació - treball en equip

Formació professionalitzadora als participants portada a terme pel Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb el programa de Treball i Formació impartida de febrer a abril 19. El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport del Consell Comarcal de la Selva perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Mòduls impartits: