18 feb, 2019

El Factor humà: l’Artesà per l’excel·lència

El Factor humà: l’Artesà per l’excel·lència – Per Sandra Ballell.

Reflexions personals davant un aparentment senzill canvi d'operador de telefonia.

Estudiosos diuen que 25 són els anys que queden perquè desapareguin la meitat de treballs que coneixem. En aquest temps es preveu que, a causa de la globalització i la tecnologia, canviaran les formes de treballar, el nom de les professions, les tècniques, i els llocs de feina.

Els avenços tecnològics i l’alt grau d’especialització fan perillar llocs de treball i professions; algunes d'elles ens fan la Vida més fàcil. Veiem com s’avança en la millora del reconeixement de veu per suplir els serveis d’operadors de telefonia, en la innovació on les màquines s’ocupen de llegir els codis de barres, en les entitats de serveis on cada cop redirigeixen més la gent a fer els seus tràmits via internet i tants d’altres, i tot amb l’ànim d’alleugerir la càrrega de personal.

Futur és incertesa, però sigui com sigui el nou treball venidor, el factor humà ha de ser la clau. Ningú sap com evolucionarà la medicina i l’educació del demà, però segur que necessitarem mestres creatius, i metges versats; les formes de comunicació seguiran evolucionant, però sempre necessitarem relats que explicar; ens faran falta bons comunicadors que transmetin amb emocions; persones que s’ocupin de millorar la societat, de cuidar la natura, de mimar la Vida. L'avenç en tecnologia serà l’eina, però el criteri personal, la passió, la credibilitat, continuaran essent les que marcaran la diferència en les companyies i en totes les noves professions.

Tota evolució cap a la millora requereix un canvi continu. Ser capaços de desenvolupar habilitats que ens porti a ser persones més resilients per poder afrontar les situacions critiques i sortir-ne més enfortits, millorar la nostra predisposició a lo imprevist i al canvi, i aprendre a interactuar,i comunicar i sobretot a viure amb actitud, així farem que el món continuï essent sempre de les persones.

Com diu el professor:

“Lo que diferencia a una empresa que tiene éxito de otra que no lo tiene son, ante todo, las personas, su entusiasmo y su creatividad. Todo lo demas se puede comprar, copiar o aprender”. Harles-Henri Besseyre des Horts