30 gen, 2022

Curs creació i gestió microempreses-curs 2022

Continguts del curs:

Inici: 25 de gener de 2019

Finalització: 22 de juny de 2019

Horaris: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Lloc: Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners

Requisits d’accés: Estar en possessió del títol de batxillerat o bé d’algun cicle formatiu de grau superior (CFGS). També hi podran accedir les persones que hagin superat la prova d’accés als CFGS o la d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Informació i inscripcions Consell Comarcal de la Selva Tel 872 973 888 a/e: empresa@selva.cat