10 gen, 2017

Activitats de gestió administrativa

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (NIVELL 2)

Mòduls de certificat Hores

MF0976_2 Operacions administratives comercials - 160 hores

MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria - 90 hores

MF0980_2 Gestió auxiliar de personal - 90 hores

MF0981_2 Registre comptables - 120 hores

MF0973_1 Gravació de dades - 90 hores

MF0978_2 Gestió d'arxius - 60 hores

MF0233_2 Ofimàtica - 190 hores

MP0385: Mòdul de pràctiques professionals no laborals en Activitats de Gestió Administrativa - 80 hores

Formació complementària 20 - hores

TOTAL 900 hores

Sandra Ballell impartirà el MF0980_2 Gestió auxiliar de personal.

REQUISITS D'ACCÉS mínims:

Inici previst: 30 de desembre de 2015

Finalització prevista: octubre 2016

Horari: 8:30 a 15h de dilluns a divendres

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles

972.584.073

formacio@ajbanyoles.org

Curs subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya, i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.