03 feb, 2019

L'efecte Pigmalió: com li parles al teu negoci?

L’efecte Pigmalió: 10 TIPS per esdevenir un Pigmalió en positiu.

És conegut que una comunicació efectiva parteix de la premissa bàsica “no és tant el què diem sinó com ho diem!” Estudiosos afirmen que la manera com ens diuem les coses, com les transmetem, incideix directament en el resultat de les mateixes.

L’efecte Pigmalió ens diu que una persona modifica el seu comportament en funció de les expectatives prèvies que hi hagi dipositat. Aquest mite descriu com la creença que es té, pot influir en el rendiment d’algú altre, per tant, si influeix sobre les persones també ho farà sobre les empreses, ja que les organitzacions les fem les persones.

Quantes vegades hem sentit a dir o hem dit, “ja m’ho pensava", "ja m’ho veia a venir”, "ho sabia!", "Clar!", "a mi no em sorprèn!" ... Curiosament sigui el que sigui el que hem predit sovint es compleix, aparentment podria semblar que és qüestió d’atzar o de màgia, però no ho és.

Aplicació del Pigmalió a l'empresa.

Les empreses són la base del nostre sistema econòmic. Una empresa no és tan sols un conjunt de màquines, mobiliari, diners, treballadors..., sinó que tot això ha d’estar dirigit i organitzat per l'empresari, a qui li compet l'evolució, moviment, canvi, disseny de noves competències com l’aprendre a gestionar el negoci, a fer la feina ben feta, a incorporar nous rols, noves disciplines, relacions comercials, negociacions, decisions, cultura empresarial entre d’altres. Però quan formulem els objectius, quan dissenyem les expectatives sobre el resultat per l’ acompliment de metes... Creiem en elles, realment?

En Pigmalió pot venir disfressat de positivitat, autoestima, confiança o pot venir vestit amb careta de negativitat, pors, incerteses, dubtes, creences limitadores cap al projecte, cap als col·laboradors, por al fracàs, por per no complir expectatives del client, a no fer-ho bé ... Aquest mite d’en Pigmalió (*) ens diu que, totes aquestes afirmacions verbals i no verbals generen canvis en el nostre comportament, per tant és de calaix que afectarà a l’acompliment dels nostres reptes i, a la nostra reputació corporativa que és el reflex del nostre "in", l’intangible que afecta directament al compte de resultats.

Tendim a tenir un control molt menys conscient dels missatges no verbals que del que diuen realment.

10 TIPS per esdevenir un Pigmalió positiu

  1. Prevenir, pren la precaució que correspongui.
  2. Expectatives realistes sobre les nostres possibilitats. Reconèixer les possibilitats, les iniciatives, provar coses noves i les limitacions.
  3. Comunica cap a fora la imatge del que vols arribar a ser, ensenya que tens les capacitats necessàries per afrontar el repte.
  4. Potencia l’autoestima. Reforça la imatge que els Clients tenen cap a l' empresa per incrementar-ne la credibilitat, i als nostres treballadors per positivitzar la motivació, capacitat i superació.
  5. Confia, delega, ofereix possibilitats de col·laboració, comparteix amb el teu equip. Transmet bones expectatives sobre tots als teus treballadors i col.laboradors, i facilita'ls-hi el seu desenvolupament i talent, ells poden rendir en funció de les expectatives que els hi confiïs.
  6. Judicis i llenguatge en positiu. Centra't en els aspectes favorables i defuig dels negatius.
  7. No caure en el discurs de la queixa, de l'etiquetar. Cal aprendre dels errors i evitar la negativitat.
  8. Atenció al llenguatge no verbal i verbal i a les habilitats socials.
  9. Bon clima i bona actitud.
  10. Concentra’t tant en les fortaleses com en les millores. Enfoca’t en aspectes on tinguis marge de millora.

Apliquem els consells d'en Pigmalió vs els nostres missatges, i gaudim de la millora. Recorda de dins cap a fora, així assolirem el fora que volem arribar a ser.

Sandra Ballell

(*) Rosenthal i Jackobson,1964-teoria de la profecia autorealitzada.