16 abr, 2019

Estratègies de manteniment del lloc de treball

Formació en Estratègies personals de manteniment del lloc de treball impartit a l'Ajuntament de Vic,

Objectiu general del curs:

i es que ... la comunicació esdevé, avui més que mai, l'eina més potent per aplanar el camí entre les diferències culturals.

Els treballs que realitzaran seran actuacions de caràcter públic relacionades amb el manteniment i arranjament d’espais públics del municipi. El present projecte vol contribuir a complementar les diverses accions que s’estan portant a terme a nivell territorial per donar un valor afegit a nivell social amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. .

En el plantejament d’aquest projecte es recull un doble vessant: d’una banda fer confluir les necessitats de la ciutat en la millora dels seus carrers, espais públics i jardins i d’altra banda els perfils ocupacionals dels demandants d’ocupació del municipi.

Per complementar l’actuació s’ha dissenyat un programa formatiu adient perquè els treballadors i treballadores assoleixin les competències necessàries amb un itinerari ocupacional. Aquesta formació es realitzarà dins del període de contractació i està associada a certificats de professionalitat.

Seguim!